مدیریت

⭕️ تغییر را از خودتان آغاز کنید

مدیران، بر اساس تعهدی كه نسبت به سازمان و توسعه کارمندان دارد باید خلاءها و فضاهای خالی را تشخيص داده و سعي در پر نمودن آنها ‌نمايد. مدیران چيزهايی را…
مدیزیت

⭕️ گاهی دهانتان را ببندید.

گاهی دهانتان را ببندید، با دهان باز نمی توانید گوش دهید. تمام کسانی که برای شما کار می کنند قطعا چیزی برای گفتن دارند که برای شما با ارزش است.…
مدیریت

⭕️ چگونه یک شرکت را مدیریت کنیم؟

بسیاری از مدیران در زمینه وظایف خود در مدیریت شرکت اطلاعات کافی ندارند. همین امر باعث می شود هم به شرکت و سازمان خود آسیب برسانند. و هم به کارمندان آسیب می زنند.…

چطور کارمندان را به بهره‌وری بیشتری برسانیم؟

شاید به عنوان یک مدیر از عملکرد کارمندان خود ناراضی باشید؛ اما باید بدانید، هر جایگاهی احساس و درک متفاوتی دارد. کارآفرینان تا وقتی خود را جای کارمندان نگذارند، نمی‌توانند…
avand